entregasRecurso 1 gmp pago-seguropaypal tranferenciavisa

Declaració d’Accessibilitat

Neus Garcia s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc https://neusgarciapsicologia.com:

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

  • Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]
  • Podrien existir alguns components de la interfície d’usuari que no es trobin etiquetats correctament. [4.1.2 Nom, funció, valor]5.2 Activació de característiques d’accessibilitat (Condicional)
  • No apliquen els requisits 5. Genèrics, ni 6. Veu ni 7. Vídeo ni 10. Documents no web.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
La present declaració va ser preparada el 10 de març de 2023.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix responsable del disseny i desenvolupament del lloc web.
La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el març de 2023

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
    a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon (+34) 640 858 832.

Pot presentar:
Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del formulari de contacte, i seran rebudes i tractades per Neus Garcia.
.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada feta una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.
La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri.

CANBIS MITJANÇANT LA CONFIGURACIÓ DELS NAVEGADORS

Aquest portal està dissenyat per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.
Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:
Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text
Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:
Ctrl + + per a augmentar-ho
Ctrl + – per a disminuir-ho
Ctrl + 0 restaura la grandària original del text
Si el que vol és anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l’espanyol en Com canviar la grandària del text o colors?